A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ története és tevékenysége

A Hantos közigazgatási területéhez tartozó Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Magyarország szívében, a kiváló mezőgazdasági adottságú Mezőföldön található, Hantos településtől 3 km-re Mezőfalva irányában.  Az itt folyó munka célja a fenntartható vidékfejlesztés, a demokrácia, és az ökológiai gazdálkodás oktatása, bemutatása.  Az itthon és külföldön egyaránt ismert és elismert Kishantosi Vidékfejlesztési Központ sok szempontból rendhagyó intézmény. Rendhagyó, mert valódi alulról jövő civil kezdeményezés alapján a helyi közösségben gyökerezik.


Az ötlet megszületése (1991.) óta folyamatos, következetes munkával, kitartó harcok árán sikerült létrehozni a vidékfejlesztési központot. A kezdeményezés abból a meggyőződésből fakadt, hogy az értelmiség felelős azért a közösségért, melynek tagja, ezért a kezdeményezők olyan központot álmodtak, mely a helyi társadalom felemelkedését szolgálja, és naprakész tudással segíti az embereket.

 

Az elképzelés Bolye Ferenc mezőgazdasági technikus dán népfőiskolai tapasztalataira, és Ács Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnöki, ökológiai tanulmányaira épül. Bolye Ferenc dán kapcsolatai alapján 1992-ben Hantos és a dán Velling között testvérfalusi kapcsolat jött létre. A  Dániában járt, és a népfőiskolák jelentőségét megértő Hantoson és környékén élő emberekkel alapították meg 1992-ben a Mezőföld Népfőiskolai Társaságot, mely  az ún. Kishantosi Kastélyt reprezentatív vadászkastélyból a dán népfőiskolák elveit alkalmazó felnőttoktatási központtá, népfőiskolává alakította, és 1995. óta önálló intézményként működteti.

 

Egyik legjelentősebb – 1994. óta folyó – programjukban eddig több mint 200 magyar fiatalnak biztosítottunk több hónapos dán népfőiskolai ösztöndíjat a fenntartható fejlődés és a demokrácia dán példáinak tanulmányozására. Ez év januárjától 6 magyar fiatal tanul a dán testvérfalu népfőiskoláján, a  Vestjyllands Hojskolen.

 

A Kishantosi Népfőiskola a legváltozatosabb hazai és külföldi csoportoknak (gazdáknak, helyi embereknek, vidékfejlesztési szakembereknek, középiskolai és egyetemi csoportoknak, munkanélkülieknek)  szervez programokat a fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés,  az ökológiai gazdálkodás és az egészséges élet témakörében.

 

Szintén 1992-ben alakult az  Ökológiai Mezőgazdaság Alapítvány egy német-magyar minisztériumi együttműködésben megvalósuló ökológiai gazdálkodási projekt megvalósítására. Az 1994. és 1996. között zajló szakmai segítségnyújtási projekt keretében készültek el a kishantosi ökológiai mintagazdaság tervei a  kastélyt és a szép parkot körülölelő szántóföldi területekre - 3 fős német szakértői csoport és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (mai Szent István Egyetem) Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének szakembereinek együttműködésével. A tervek alapján indultak meg a tárgyalások az állami tulajdonú területek önálló ökológiai mintagazdasággá alakításáról.

 

A gazdaság működtetésére a kezdeményező civil szervezetek jogi formájukat tekintve nem voltak alkalmasak, ezért 1998. februárjában a kezdeményező civil szervezetek közhasznú társaságot alapítottak – Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht. néven, mely 2009 februárjától a gazdasági társaságokról szóló törvény előírása szerint Nonprofit Kft-ként működik.

 

A Kishantosi Kht. 1998. novemberében kötött földhaszonbérleti szerződést az állami vagyonkezelővel (akkor ÁPV Rt.) a mintagazdaság 452 hektáros szántóföldi területeire. A gazdaság tervei az akkor még forradalmian új amerikai térinformatikai szoftverrel készültek, melyet akkoriban a NASA és a WWF is használt. A német tervek összesen 524 hektárral számoltak annak az elvnek az alapján, hogy egy ökológiai gazda gazdája kell, hogy legyen a természetnek, vizes élőhelyeknek, utaknak és  árkoknak is – tehát mindennek, ami a gazdaság területének határain belül esik. Ezt az elképzelést sajnos a magyar körülmények között nem sikerült megvalósítani. A gazdaság őszi és tavaszi búzát, tönkölybúzát, napraforgót, kukoricát, borsót, bükkönyt, lent, lucernát és zöldségféléket termesztett a legkorszerűbb módszerekkel és eszközökkel.

 

2013-ban egy – a kishantosiak által törvénytelennek minősített eljárásban a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – egy vitatott pályázat során másnak ítélte a földeket, így a mintagazdaság szántóföldi része 2014-ben megszűnt, azonban a Kishantosi Nonprofit Kft. bíróságon támadta meg az eljárást, és a nemzetközi hírű mintagazdaság újraindításán dolgozik. A Kishantosi majorban új kerteket alakítottak ki, így az ökológiai gazdálkodás a zöldségtermesztés területén folytatódik.

 

A népfőiskolán a hallgatók megismerhetik a fenntartható vidékfejlesztés és az ökológiai gazdálkodás elméletét, majd kisétálhatnak a mintagazdaságba, ahol megismerhetik mindezt a gyakorlatban is. A 22 év vegyszermentes gazdálkodás tapasztalatait Kishantoson továbbra is megismerhetik a népfőiskolai programok résztvevői. A központnak szerteágazó nemzetközi kapcsolatai vannak. Ennek segítségével több nemzetközi programot bonyolítottak, melynek keretében magyar  csoportok számára tudtak német és dán tanulmányutakat szervezni, illetve külföldi csoportokat fogadni.  Kishantos nemzetközi oktatási programokban is részt vett – 2008-ban szakembereik Lisszabonban vezettek tanfolyamot európai résztvevők számára a fenntartható fejlődésről.

 

A nemzetközi elismertséget jelzi az is,  hogy 6 európai ország nagykövetségének szakemberei tanulmányozták már a Kishantoson folyó munkát, mely komplexitásában Európában is egyedülálló. Látogatást tett Kishantoson a Bundestag Környezetvédelmi Bizottsága, de ázsiai országok szakértői is megfordultak már náluk. Mindenkinek, aki Kishantosra látogat, bemutatják azokat az ökológiai és rendszerelméleti ismereteket, melyek alapján nagy biztonsággal eligazodhatnak a világban, megérthetik, hogy hol és miért árt az emberiség a természetnek és saját magának, és megtalálhatják a fenntartható fejlődéshez vezető utat. Vallják, hogy ezeknek az ismereteknek minden ma élő emberhez el kell jutnia, de különösen a döntéshozókhoz, mert a mai döntések hosszú távra hatnak, és ahhoz, hogy az ökológiai katasztrófát elkerüljük, ma kell jó döntéseket hozni és cselekedni. A mezőgazdaság vonatkozásában ez azt jelenti, hogy úgy gazdálkodunk, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen az adott ökoszisztémába, és nem használunk olyan szereket és módszereket, melyek károsak, vagy veszélyesek az emberi egészségre, a talaj és a természet rendszereire.

 

A meghirdetett rendezvényeken felül a  Kishantosi Vidékfejlesztési Központ nyitott intézményként működik. Előzetes egyeztetés alapján bárkit – csoportokat és magánszemélyeket egyaránt – fogadnak, és igényeik, érdeklődésük szerint tájékoztatják őket, és bemutatják a módszereket, a növényeket.

Hantos, 2015. január 14.

Ács Sándorné

Elérhetőségek:
Ács Sándorné: 30/3850-379
Virág Zsuzsa: 30/514-5274
Iroda: Tel: 25/506-020, Fax: 25/506-021, kishantos@datatrans.hu

       


KISHANTOS IDEÁLIS HELYSZÍNT, IGÉNY ESETÉN TELJES ELLÁTÁST KÍNÁL AZ ALÁBBI RENDEZVÉNYEKHEZ

KONFERENCIÁK
CÉGES RENDEZVÉNYEK
CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK
CSALÁDI ÉS BARÁTI TALÁLKOZÓK
ESKÜVŐK ÉS LAKODALMAK
CSALÁDI NYARALÁS
KERTI PARTIK
TÁBOROK

>> részletek...

KÉRJÜK TÁMOGASSA KISHANTOS MEGMARADÁSÁT!

A LEGKISEBB ÖSSZEG IS SZÁMÍT!

Támogatását indíthatja átutalással (számlaszám: 10201006-50045927-00000000, K&H Bank Zrt.) vagy itt online bankkártyás/PAYPAL fizetéssel.
 

bankártyás fizetés kizárólag magyar Forinttal lehetséges
 
PayPal fizetési pénznemek: Euro, US Dollár és magyar Forint

 


© 2015 Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola